Esports

Nom:
Edat:

Fas algun esport? SI NO

En cas afirmatiu, dis quin:

Introdueix quin si no era cap dels anteriors:

Temps que has practicat esport:

Menys de 1 any Entre 1 i 5 anys Més de 5 anys

Comenta breument que n'opines sobre l'esport que practiquesPenja alguna foto en relació al esport que practiques: